Onderhoud bomen en groenvakken in Huizen

Huizen - De gemeente Huizen beheert ongeveer 24.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een kwart hiervan onderhoud gepleegd. Elke boom krijgt dus éénmaal per vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?
Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Tijdens de jaarlijkse visuele veiligheidsinspectie wordt dit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst bevat bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

 • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
 • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
 • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
 • een gevaar voor de omgeving zijn;
 • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
 • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Groenvakken
Van 9 januari tot uiterlijk 15 maart 2017 worden de groenvakken in Huizen gesnoeid. In de openbare ruimte wordt er anders gesnoeid dan in particuliere tuinen. In de openbare ruimte moet er gemiddeld eens per vier jaar gesnoeid worden. Daarom wordt er ingrijpender gesnoeid. Maar; snoei geeft groei! In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

Dit jaar wordt er in de volgende straten gesnoeid:

 • Ree, Fauna, Hinde
 • Zuiderzee, vanaf de Delta tot aan de Ereprijs
 • Zadelrob, Lama
 • Tjonger, Hunze
 • Parkeerplaats bij de Hockeyvelden
 • Graaf Wichman, achter het politiebureau
 • Groen van Prinstererlaan, tussen de Nieuwe Bussummerweg en Aalberselaan
 • Baanbergenweg, tussen de Havenstraat en Driftweg
 • Crailoseweg, voor huisnummers 41-47
 • Karel Doormanlaan, voor huisnummers 57-87
 • Golfstroom, Floridastroom, Groenlandstroom
 • Loefzij, Lijzij, Kielzog en omgeving
 • Meentweide, achter basisschool de Ark
 • Bijvangweg, achter Reiderland, de Drost en verder
 • Gooierdijkpark

Naast deze locaties wordt er naar aanleiding van meldingen incidenteel op andere plekken gesnoeid.