Nieuwjaars-dubbelorgelconcert met Martin Mans en Dirk Out

Een uniek evenement in de Kruiskerk te Huizen: de twee vermaarde organisten Martin Mans en Dirk Out geven voor de vierde keer op rij een nieuwjaarsconcert op 13 januari a.s. om 20.00 uur.

Martin Mans (1965) geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige leeftijd al achter het orgelklavier, op 11-jarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant.

Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika en Australië. Hij treedt ook op voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en dirigeert o.a. de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation, het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor ZIM en het Mannenkoor De Gouwestem.

Dirk Out (1949) ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot op de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink. Hij was in de jaren '80 en '90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnamen van de NCRV. Op het eerste César Franckconcours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem behoorde hij tot de prijswinnaars.

Als organist is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook steeds meer op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. In 2005 werd hij onderscheiden door de ‘Société Académique d’ Éducation et d’ Encouragement Couronné par l’ Académie Française Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Van 1983 tot 2010 was Dirk Out vaste organist in de Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio Bloemendaal). In diverse plaatsen speelt hij kerkdiensten.

Dirk Out is voorzitter van de werkgroep Internationaal César Franck Concours. Dit concours wordt eenmaal in de drie jaar gehouden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. Zij werken vaak samen respectievelijk als dirigent en begeleider van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor en hebben ontdekt dat samen orgelconcerten geven heel leuk is!

Nu luiden zij op 2 januari a.s. het nieuwe jaar in met een klinkend orgelconcert! Het programma wordt met grote zorg samengesteld en zal ongetwijfeld voor muzikale verrassingen zorgen!

Naast geliefde muziek van topcomponisten zal er ook ruimte zijn voor improvisaties.

Martin Mans en Dirk Out beginnen om 20.00 uur met het orgelconcert. Uiteraard zijn er in de pauze ook cd’s beschikbaar. Voor slechts € 10 – tot 16 jr. € 5 kan dit bijzondere concert worden bijgewoond. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert vanaf 19.30 uur in de kerk verkrijgbaar. Vrij parkeren dichtbij de kerk.

Verdere informatie www.zingenenzo.com