Naarder Eng (70 ha) is een mooi stukje natuur bij Huizen

Als je bij de hockeyvelden de Zeeweg opdraait heb je het gevoel nog in Huizen te zijn. Echter is dit stukje natuur van het Goois Natuurreservaat in Naarden.

Het schilderachtig kleinschalig landschap met vriendelijke glooiingen, kleine akkers, houtwallen en bosranden. In het stenen tijdperk woonden hier al mensen, zo blijkt uit vondsten van gebruiksvoorwerpen.

Bijzonder is de klifkust van de voormalige Zuiderzee die direct tegen de hoge zandgronden van de stuwwal aanbeukte. Vanaf de Aalberg en de Eukenberg heeft u een prachtig uitzicht over het water. Aan de oevers vindt u rietkragen en wilgenstruweel waar zich watervogels ophouden.

Foto's van de omgeving staan op onze Facebookpagina...