Het Gat van Huizen - 20 jaar gesteggel over een voetbalveld - Keugat

Hansje Dol, oud-voorzitter van de vrienden, kreeg eind mei een eerste exemplaar overhandigd van het boekje over de meer dan 20-jarige geschiedenis van  het Keugat, een lokale soap over een  stukje grond ter grootte van een voetbalveld aan de Keucheneniusstraat. 

Voor de nieuwsgierigen onder u publiceren we de komende tijd periodiek een kort fragment uit dit boek. Voor echt geïnteresseerden in deze toch wel onthutsende geschiedenis is het Gat van Huizen te koop voor € 7.95 bij de Bruna aan de Kerkstraat in Huizen.

Het Gat van Huizen
Een wonderlijker kerel dan de man die de Keucheniusstraat in Huizen de mooiste straat van het Gooi vond heb ik zelden ontmoet (vrij naar Nescio). Laten we eerlijk zijn, de Keucheniusstraat is nu niet bepaald een straat waar je opgewonden van raakt. In het verre verleden is het eigenlijk een gewoon maar wel heel charmant en voor die tijd kenmerkend dorpsstraatje met zicht op de Oude kerk.

 Vandaag de dag heeft het meer een vervallen Oostblok sfeer, grauw, vaal en troosteloos. Er is niets en je hebt ook niet het idee dat er ooit iets komt. Je ziet mensen soms vertwijfeld naar een met enkele foto’s gelardeerd hek staren, dat een braak liggend terrein omsluit. Voor de afrastering kun je parkeren, daarachter niet. Het ligt er ongebruikt en nutteloos bij. Wanneer je je omdraait wordt het beeld er niet veel vrolijker op. Een betonnen toegang tot de parkeergarage naar Albert Heijn; een eveneens muisgrijze logistieke parkeerzone voor gigantische vrachtwagens; de rommelige achterkant van een paar winkels waar dagelijks bestelauto’s en kliko’s vrij ongenuanceerd gestald staan; iets verderop enkele verdwaalde huizen en een stukje ontaarde grond van een voormalige kwekerij. 

En toch is dit een deel van Huizen dat de gemoederen al meer dan twintig jaar bezig houdt. Omdat het sinds 1996 voorbestemd is om tot een nieuw deel van het Oude Dorp te worden getransformeerd. Een uitbreiding van het winkelcentrum moet er komen. Een bijna stedelijk winkelniveau met veel winkels, een warenhuis, een tweede supermarkt, ondergrondse parkeergarages, bovengrondse parkeerdekken en meer van dat soort dingen. Groot, groter, grootst. Dat geeft natuurlijk gedonder in een dorp als Huizen. De Vrienden hebben het van nabij meegemaakt. En willen hiervan graag verhalen. (wordt vervolgd)

Bron: www.vriendenvanhetoudedorphuizen.nl