Geen ruimte voor camping

De gemeente Huizen concludeert uit onderzoek dat er op de Wolfskamer geen ruimte is voor een camping. Ook zijn er binnen de gemeentegrenzen geen alternatieve locaties.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een initiatief van Johan Meijwaard. Hij deed de oproep na het wegvallen van toeristische plekken op camping Woensberg.Meijwaard vindt het onvoorstelbaar dat Huizen straks geen 'echte camping' meer heeft. Hij schreef een brief aan de raad en mocht zijn pleidooi komen toelichten in de commissie Sociaal Domein.

De plannen van Meijwaard zijn onderzocht. Nu concludeert de gemeente dat er binnen de huidige kaders geen mogelijkheid voor een camping is.

"Het bestemmingsplan staat het beoogde gebruik niet toe, dat vraagt dus een bestemmingsplanwijziging. Het terrein lijkt echter te klein om een financieel haalbare camping te kunnen realiseren", aldus het onderzoek.