CDA wil snel actie voor gratis wifi

Het CDA wil dat de inwoners van Huizen gratis internet krijgen. De partij roept het gemeentebestuur op hier snel werk van te maken. Voor zo´n voorziening is Europees geld beschikbaar.

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd. Er is 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, winkelcentra, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Huizen van belang er snel bij te zijn, aldus het CDA.